Zo te zien gebruikt u nog een oude webbrowser die niet langer wordt ondersteund en mogelijk onveilig is.

U kunt hier gratis upgraden naar de nieuwste versie van Internet Explorer.

U kunt er ook voor kiezen om over te stappen op een modernere browser zoals Firefox of Google Chrome

Stichting Transition Town Roosendaal

Transition Town Roosendaal streeft naar een veerkrachtige gemeente, opgewassen tegen grote veranderingen die op ons afkomen.
Bedrijfsgegevens
Barietdijk 144
4706DC Roosendaal Nederland

Website: http://roosendaal.transitiontowns.nl
Telefoonnummer: 0165546557

Contactpersoon
Naam: Dhr. S. Adriaanse
Emailadres: sjaakadriaanse@ziggo.nl
Telefoonnummer: 0165546557

Bedrijfsactiviteiten
Transition Town Roosendaal streeft naar een veerkrachtige gemeente, opgewassen tegen grote veranderingen die op ons afkomen.

Uitgebreide beschrijving

Welkom bij Transition Town Roosendaal! 

 

 

Transition Town Roosendaal, kortweg TT Roosendaal, is de kleine Roosendaalse tak van de internationale beweging Transition Towns, met als Nederlandse centrum Transition Town Nederland.

Wat is een Transition Town?

Een transitie is een langdurige grootschalige overgang van een hele maatschappij. De eerste Transition Town – stad in transitie – was het Engelse Totnes. Daar trok Rob Hopkins, aan de hand van wat hij las over Peak Oil* en de klimaatverandering, de conclusie dat een transitie nodig en onontkoombaar is, en dat lokale gemeenschappen daarop voorbereid moeten worden.

*Peak Oil ofwel Piekolie: het gegeven dat de productie van goedkope en makkelijk te verkrijgen olie zijn top nadert of al gehad heeft en daarna steeds verder zal afnemen.

Het volgende tabelletje geeft een indruk van deze transitie.

Hopkins zette deze transitie in Totnes in gang en de beweging verspreidde zich daarna wereldwijd. In Nederland zijn sinds 2008 groepen actief.

Veerkracht

Voor de Transitie-beweging staat duurzame ontwikkeling niet centraal. De focus ligt op het versterken van lokale veerkracht, waarbij duurzaamheid een belangrijke factor is, maar niet de enige. Dit leidt soms tot andere keuzes dan bij puur gerichtheid op duurzame ontwikkeling.

Veerkracht staat voor het vermogen om verstoringen van buitenaf op te vangen. De verstoringen waartegen TT-initiatieven de lokale samenleving willen wapenen, zijn vooral die van klimaatverandering en piekolie*, en de daarmee verbonden crises in het economische systeem.

Het sociale weefsel is daarbij zeker zo belangrijk als het energieneutraal of klimaatneutraal maken van een gemeente. Onderlinge contacten stimuleren, gezamenlijke activiteiten, overschotten en tekorten delen, trots en vrolijkheid, samenredzaamheid. Samen dingen organiseren en daar plezier in hebben staan voorop. En eerlijk is eerlijk: transacties in euro’s passen daar vaak niet bij.

Wat doen we in Roosendaal?

Fiksclub
Onze bekendste activiteit is de Fiksclub, een los verband van handige vrijwilligers met goed gereedschap. Zij komen elke maand op een zaterdagmiddag in buurthuis Keijenburg bij elkaar om bezoekers te helpen met het repareren van hun kapotte spullen.

Alles wat het niet meer doet, of waar een stukje, poot of oor af is, komt in aanmerking. Zo besparen we geld, energie en grondstoffen en verkleinen we de afvalberg. Maar repareren is ook gewoon leuk, en vaak makkelijker dan je denkt.

In 2015 gaan ook Fiksclubs van start in de buurthuizen de Bergspil (Tolberg) en het Huis van de Westrand .

MEC/TTR Zonnepanel
Samen met het MEC organiseren we halfjaarlijkse bijeenkomsten voor gebruikers van zonnepanelen en mensen die overwegen om dit te worden. Met objectieve informatie hopen we de overwegers over de streep te trekken en te behoeden voor eventuele valkuilen.

AanpakAvonden
AanpakAvonden zijn bedoeld voor iedereen met concrete activiteiten om van Roosendaal een duurzamer, socialer en veerkrachtiger gemeente te maken.
Op deze avonden helpen de deelnemers elkaar zo veel mogelijk op een concrete manier, zodat na afloop iedereen het gevoel heeft echt een stap verder te zijn gekomen. En... alle hulp is gratis.

 

Wat willen we nog meer?

We hebben nog meer plannen. Hier staan er een paar.

Afval
Afval is een belangrijk thema in Transition Towns, met veel haken en ogen. Denk aan voedselverspilling, hergebruik (Fiksclub!), straatafval, verpakkingen en plastic tasjes, energiewinning uit afvalverbranding, circular economy, enz. Ook in Roosendaal willen we meer met dit thema gaan doen.

Lokaal voedsel
Stadstuinbouw is helemaal in. Ook in Roosendaal is dat een goede stap. Op lokale schaal is immers veel te bereiken: denk aan voedselverspilling, voedselkilometers, gezonder voedsel, ondersteuning van de lokale economie...

Roosendaals geld
Voor betalingen van Roosendaalers onder elkaar hoeven we eigenlijk niet afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van euro's. De praktijk is op dit moment natuurlijk anders. Maar met Roosendaals geld, dat de gemeente niet verlaat, verminderen we de vraag naar schaarse euro's en geven we de lokale economie weer lucht.

Om deze plannen uit te kunnen voeren hebben we vooral enthousiaste mensen nodig!

Meer weten? Meedoen?

Kijk bij
roosendaal.transitiontowns.nl
transitiontowns.nl

Of neem contact op met: Sjaak Adriaanse
tel. 0165 - 546557
sjaakadriaanse@ziggo.nl
Donaties zijn welkom op rekeningnummer
NL94 TRIO 0198 0568 26 op naam van Stichting Transition Town Roosendaal.Terug

Google Maps

Weergeven op kaart

Members en partners van WestBrabant Business Plaza

  • BDO
  • Borchwerf
  • ONZE Vastgoedpartner
  • Easyspaces
  • De Dooij
  • Laan 22
Profiteer van de voordelen als member van WestBrabant Business Plaza Meld u nu aan

Huijgens Kertzman
Video WBBP
Innoverend Werken 22-03-2018